Kategoriler
Genel

Yozlaştırılamaz Demokrasi

Bana göre demokrasinin 3 temel ayağı vardır, geriye kalan tüm özellikleri bunlar üzerinde yükselir: Medya, halkın siyasetçilerin ne yaptığını tüm detaylarıyla bilmesi için. Liyakat, partilerin milletvekili aday seçimleri başta olmak üzere nepotizmi engellemesi ve niteliğe önem vermek suretiyle devlet yönetiminde kaliteyi koruması için. Hukuk, devlet yönetiminde ve muhalefet yapılmasında her türlü hukuksuz davranışı engellemek ve […]

Kategoriler
Genel

intizam: Eğitim

Türkiye’de verilen eğitimi neden Milli Eğitim Bakanları dahil herkes eleştiriyor ve değiştirmek istiyor? Niçin eğitmenler, diğer eğitmenler tarafından niteliksiz olmakla suçlanıyor? Bana kalırsa, eğitimin niteliği, tartışma kültürünü kazandırıp kazandırmamasına bakılarak değerlendirilir. Zira tartışma kültürü, bir insana yazmayı, konuşmayı, öğrenmeyi ve en önemlisi, sorgulayıcı ve şüpheci bakış açısını öğretir. Basmakalıp eğitim yöntemleri kullanılan topluluklarda, halihazırda var […]

Kategoriler
Genel

intizam: Hukuk

İnsanlar hukuku bir dava özelinde yahut bütünsel bir sistem olarak eleştirirken duygusal düşünerek hukukun işlemesini ve esas düzeni sağlayan unsuru, objektifliği yitiriyor. Birtakım ahlaki yargılar sebebiyle, henüz dava sonuçlanmadan, mevzuyu, kendi içlerinde muhakeme ederek sonuca varıyorlar. Fakat gerçekler ahlaki yargı içermez, yalnızca hakikati beyan eder. Hakkında ne düşündüğünüzün ne hissettiğinizin bir önemi yoktur. Bir sanığın, […]

Kategoriler
Siyaset

Havsala

Bir ülkenin ortadirek vatandaşıysanız, her şeyin içinde olursunuz; problemleri, yolsuzlukları, sistemsel çıkmazları bizzat görürsünüz. İlerleyen hayatınızda bu problemler hakkında düşünür, çözüm yolları ararsanız, bir şekilde de siyasete atıldıysanız, bu problemleri doğru ifade eder, çözüm yollarını ortaya koyar ve halkın gözünde ilerleyebilirsiniz. Problemlerin içerisinde olmak, çözüm yolu üretmek adına en verimli yoldur. Halkın içinden gelmek demek […]

Kategoriler
Genel

İzzetinefis

Bizler genellikle eylemleri ve sözleri A veya B olduğu için doğruluk ya da yanlışlıkla yaftalamayız. Bu eylem ya da sözlerin, C veya D’ye mensup kişilerce söylenmesiyle doğruluk ya da yanlışlığına karar veririz. Bu, ufak ortamlarda büyük değişiklikler yaratmasa da manipülasyon arenalarında sıkça kullanılır ve büyük ve ciddi olaylarda fikir yolları oluşturulmasında ciddi bir güç kaynağıdır. […]

Kategoriler
Genel

Şiddet

Fiziksel şiddet, binlerce yıllık üstünlük göstergesi, yüce olanın alçak olana gücünü gösterme şekli. Bugüne dek olduğu gibi bugün de güçlü olan güçsüz olana şiddet uyguluyor. Pekâlâ, Dünya hala fiziksel gücün daha önemli olduğu ve yücelik arz ettiği bir medeniyet mi? Hala fiziksel gücün daha önemli olduğu toplumlarda, güçlü olan kişi, cinsiyet yahut güruh; kendini diğerlerinden […]

Kategoriler
Siyaset

Teferruat

Günümüzde, mahkemeye taşınan olaylara olan yaklaşımımız masumiyet karinesini anlamlandırmaktan uzakta, alınan kararları suçlayıcı bir hal almıştır. Bu, anayasanın işlemesini ve adaletin sağlanmasını engelleyici bir nitelik göstermektedir. Yapılan suçlamalara kanıt gösterilebiliyorsa suçlu ceza almalıyken, gösterilemiyorsa hakikatte suçlu da olsa ceza almamalıdır. Zira anayasal olarak tanımlanamamış ve yeter kanıt gösterilememiş suç iddiaları hasebiyle birilerinin ceza almasını istemek, […]

Kategoriler
Siyaset

Kaide

İnsanlar yapıları gereği; destekledikleri, kendilerine yakın gördükleri kişilerin aksiyonlarını doğru bulmaya, ideolojilerini veya daha önce yaptıklarını savunmadığı kişilerin aksiyonlarını yanlış bulmaya meyillidir. Fakat bu noktada insanın kendinde bulunan birtakım özellikleri kullanarak bu yanılgı döngüsünden kaçması gerekmektedir. Zira bu yanılgı, insanı birçok yanlışa sürükleyebileceği gibi içerisinde bulunduğu toplumu da uçuruma sürükleyebilir. Karşısında olduğumuz kişi veya gruplara […]

Kategoriler
Siyaset

Mitoz

Devletler, çeşitli sebeplerle bir araya gelmiş insan topluluklarının ortak çıkarlarını savunmak ve bu insan toplulukları arasındaki düzeni sağlamak için kurulur ve bu gayeyle varlığını sürdürür. Eğer bir devlet, bu iki ana gayeden birisini sağlayamazsa aksamaya başlar, her ikisini de sağlayamadığında yıkılır. Bu aksaklıkların sebebi iç veya dış etkenler olabilir. Devlet içinde birtakım kişiler bu insan […]

Kategoriler
Din

Dinde Kusur Problemi – 2

İddia: Evren kusurludur dolayısıyla Tanrı olamaz. Cevap: Bu iddiaya şöyle bir argümanla yanıt verelim. Bir ateist, deist, agnostik vb. herhangi bir dine tabi olmayan kişi, evrene kusurlu diyemez. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi bir şeyin oluş (veya ortaya çıkış) amacını bilmeden, o şeye kusurlu demek mantıksızıdır ve herhangi bir anlam ifade etmesi mümkün değildir. Evren de diğer […]