Kategoriler
Siyaset

Kaide

İnsanlar yapıları gereği; destekledikleri, kendilerine yakın gördükleri kişilerin aksiyonlarını doğru bulmaya, ideolojilerini veya daha önce yaptıklarını savunmadığı kişilerin aksiyonlarını yanlış bulmaya meyillidir. Fakat bu noktada insanın kendinde bulunan birtakım özellikleri kullanarak bu yanılgı döngüsünden kaçması gerekmektedir. Zira bu yanılgı, insanı birçok yanlışa sürükleyebileceği gibi içerisinde bulunduğu toplumu da uçuruma sürükleyebilir.

Karşısında olduğumuz kişi veya gruplara bir rakip çıktığı zaman, değerlendirme yapmadan bu kişiyi destekleriz. Doğrudan şartlanma kişiye büyük zararlar verir. Yapılacak şeye bakmadan bir şeyi veya kişiyi kayırmak büyük bir engel teşkil eder. Bu engelin sonuçları da bu şartlanma sebebiyle olmuş demektir.

Bilim, ilim, özgürlük, eşitlik, adalet vaatlerinde bulunarak bir yerlere gelmek oldukça kolaydır. Fakat bu noktada önemli olan bunların uygulanması adına makul yöntemler bulmak, vadetmektir. Zira mevcut Türkiye şartlarında bilim, ilim diyenin aydın sayıldığı görülüyor. Bu yanlış bir algı olup, makul yöntem üretmeden içi boş vaatlerle bir yerlere gelenlerin herhangi bir icraatta bulunamadığı birçok kez görülmüştür.

Her yargılama adaleti gerektiği şekilde yerine getirmez. Dolayısıyla bir parametre listesi oluşturarak karar vermek herhangi başka bir karar verme yönteminden daha başarılı sonuçlara ulaşma yolunda daha etkili olacaktır.

Bir demokratik seçim sürecinde ortaya konan vaatlerin; dayanakları, kaynaklarının belirtilmesi, makul yöntem oluşturulması, gerekli liyakatin sağlanabilecek potansiyelde olunması temel seçim parametrelerdir. Bu parametrelere binaen verilen karar, yalnızca sempati duymak suretiyle verilen karardan çok daha sağlıklı olacaktır.

Türkiye’de muhalefetin varlığı, cumhuriyetin ilk yıllarından beri tartışılagelen bir mesele olmuştur. Toplumun genelinin muhalefetin ana görevi hakkında bilgi sahibi olmaması fakat buna rağmen muhalefet yapmak isteyen insanlara mâni olmaya çalışması ve aynı zamanda tüm bunlara rağmen hükümeti eleştirmesi, körlüktür.

Muhalefetin hükümeti ve dolayısıyla devleti iyileştireceği bilgisi ile birlikte muhalefetin yalnızca hükümet düşmanlığı olarak görüldüğü bir toplumda, demokrasinin tam anlamıyla uygulanmasını beklemek, körlüktür.

Eğer mevcut hükümeti yenmek istiyorsanız, onların sizi yenmek için seçtiği yoldan başka bir yolu seçmelisiniz. Zira onlar, sizi yenmek için seçtikleri yöntemi oldukça başarılı bir biçimde uyguluyorlar. Bugün yapmaya çalıştığınız şey, ancak ve ancak körlüktür.

Saygılarımla, Utku Asker.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir