Kategoriler
Siyaset

Havsala

Bir ülkenin ortadirek vatandaşıysanız, her şeyin içinde olursunuz; problemleri, yolsuzlukları, sistemsel çıkmazları bizzat görürsünüz. İlerleyen hayatınızda bu problemler hakkında düşünür, çözüm yolları ararsanız, bir şekilde de siyasete atıldıysanız, bu problemleri doğru ifade eder, çözüm yollarını ortaya koyar ve halkın gözünde ilerleyebilirsiniz. Problemlerin içerisinde olmak, çözüm yolu üretmek adına en verimli yoldur. Halkın içinden gelmek demek […]

Kategoriler
Siyaset

Teferruat

Günümüzde, mahkemeye taşınan olaylara olan yaklaşımımız masumiyet karinesini anlamlandırmaktan uzakta, alınan kararları suçlayıcı bir hal almıştır. Bu, anayasanın işlemesini ve adaletin sağlanmasını engelleyici bir nitelik göstermektedir. Yapılan suçlamalara kanıt gösterilebiliyorsa suçlu ceza almalıyken, gösterilemiyorsa hakikatte suçlu da olsa ceza almamalıdır. Zira anayasal olarak tanımlanamamış ve yeter kanıt gösterilememiş suç iddiaları hasebiyle birilerinin ceza almasını istemek, […]

Kategoriler
Siyaset

Kaide

İnsanlar yapıları gereği; destekledikleri, kendilerine yakın gördükleri kişilerin aksiyonlarını doğru bulmaya, ideolojilerini veya daha önce yaptıklarını savunmadığı kişilerin aksiyonlarını yanlış bulmaya meyillidir. Fakat bu noktada insanın kendinde bulunan birtakım özellikleri kullanarak bu yanılgı döngüsünden kaçması gerekmektedir. Zira bu yanılgı, insanı birçok yanlışa sürükleyebileceği gibi içerisinde bulunduğu toplumu da uçuruma sürükleyebilir. Karşısında olduğumuz kişi veya gruplara […]

Kategoriler
Siyaset

Mitoz

Devletler, çeşitli sebeplerle bir araya gelmiş insan topluluklarının ortak çıkarlarını savunmak ve bu insan toplulukları arasındaki düzeni sağlamak için kurulur ve bu gayeyle varlığını sürdürür. Eğer bir devlet, bu iki ana gayeden birisini sağlayamazsa aksamaya başlar, her ikisini de sağlayamadığında yıkılır. Bu aksaklıkların sebebi iç veya dış etkenler olabilir. Devlet içinde birtakım kişiler bu insan […]