Kategoriler
Genel

İzzetinefis

Bizler genellikle eylemleri ve sözleri A veya B olduğu için doğruluk ya da yanlışlıkla yaftalamayız. Bu eylem ya da sözlerin, C veya D’ye mensup kişilerce söylenmesiyle doğruluk ya da yanlışlığına karar veririz. Bu, ufak ortamlarda büyük değişiklikler yaratmasa da manipülasyon arenalarında sıkça kullanılır ve büyük ve ciddi olaylarda fikir yolları oluşturulmasında ciddi bir güç kaynağıdır.

Olaylarla ilgili anlayış bilgi zayıflığı ve tarafgirlikten dolayı duygular tarafından çarpıtılır ve bu, sübjektif değerlendirmelerin, objektif değerlendirmelerin önüne geçmesine yol açar. Bu noktada, devletin eylemlerini değerlendirirken evvela bilgi zayıflığının önüne geçmek adına sağlıklı bilgi edinimi yapılmalıdır. Bu noktada, hükümetin, yaptıkları yanlışların öğrenilmesinin önüne geçmek adına sağlıklı bilgi akışını engellemek suretiyle toplumun genelini oluşturdukları için tarafgirlik kuralının kendi çıkarlarına olması dolayısıyla bunu uygulayarak seçmenlerinin kendi taraflarında kalmasını sağlamaya çalışması; bilgi kaynaklarının arttığı günümüz dünyasında bir çıkar kaynağı olmayı yitirmiştir. Diğer yandan, devletlerin ve hükümetlerin eylemleri başarıya ulaşabilmek için kabul edilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyar. Kabul görmeyen eylemleri uygulayan ve sözleri kullanan hükümetler çökmeye mahkumdur. Dolayısıyla bu denli önem arz eden bir hususu, çıkarım çarpıtması yapmadan yahut manipülatörlerin kucağına düşmeden değerlendirmeli ve nihai karara varılmalıdır ki, hükümetler sağlıklı birer seçilim ürünü olsun.

Dipnot: Az evvel okuduğunuz yazının güncel salgınla herhangi bir ilgisi yoktur, ataların söylediği gibi: “Bilmediğini söyleme, söylediğini inkâr etme.”

Saygılarımla, Utku Asker.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir